fbpx

Fundusze Europejskie

Beneficjent BOLO Iwona Sikora realizuje projekt pn.:

Wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na

nowym rynku zagranicznym

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020,

Poddziałanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cele projektu: wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa BOLO Iwona Sikora poprzez rozwój na nowym rynku zagranicznym – Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Planowane efekty projektu: zwiększenie przychodów firmy z eksportu poprzez pozyskanie nowych kontrahentów, a co za tym idzie, zwiększenie konkurencyjności firmy BOLO Iwona Sikora oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu:  367 479,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 269 875,00PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/10/2022 – 31/12/2023

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: kontakt@bolo.pl

Zarządzaj plikami cookies